7H personlig assistans

Omsorg med omtanke utifrån dina villkor.
Vi vill ge dig trygghet och förutsättningar så du kan leva ditt liv som du önskar.

7H Personlig assistans

Vi erbjuder

Vi finns för dig! Antingen har du beviljad personlig assistans eller så står du inför att göra en ansökan. Med oss som assistanssamordnare lägger vi stor vikt vid självbestämmande, integritet, trygghet, kontinuitet och flexibilitet. Vår transparens kring assistansersättningens fördelning är en betydelsefull del i vårt uppdrag. Vi möter dig med empati, nyfikenhet, glädje och professionalitet.

Du är viktig för oss!  Vi har ett stort Engagemang för dig som omsorgstagare där kommunikation, samarbete och kvalité är del av din personliga assistans. Vi visar omtanke genom att vara lyhörda och tar hänsyn till dina behov och önskemål. Vår strävan är att alla medarbetare har den Kunskap och kompetens som krävs för att din assistans skall inbringa trygghet och möta dina behov. Tillsammans skapar vi Möjligheter för dig i vardagen. Genom stöd, service och omvårdnad ger vi dig som omsorgstagare chans att leva ett självständigt och aktivt liv. Vi ger dig en god och trygg assistans hela vägen.
Kontakta oss för mer information.

Kompetens

Vi på 7H Personlig Assistans är måna om att alla medarbetare har god kunskap och kompetens för att möta de behov du som omsorgstagare har. Möjligheter till ett självständigt liv är en grundläggande inställning hos oss.

Vi erbjuder alla våra anställda HLR- och Första hjälpen- utbildning. Vi är aktiva i arbetet med genomförandeplaner och dokumentation. Vi är lyhörda kring vad varje enskild assistent behöver för utbildning för att kunna utföra uppdraget som assistent utifrån dig som enskild omsorgstagare.

Aktivitetshuset Kamgarn

Rådgivning

Vi på 7H Personlig Assistans hjälper till med att klargöra eventuella frågetecken gällande ansökan om personlig assistans helt kostnadsfritt. Detta vare sig om du redan är assistansberättigad eller står inför att söka personlig assistans. Det kan vara svårt att hitta rätt då det finns många lagar som reglerar personlig assistans. Kontakta oss gärna via telefon om du behöver hjälp!

Anhörig och assistans

Som omsorgstagare kan du välja att anställa anhöriga som personliga assistenter. Det kan vara förälder, ett syskon, en partner eller släkting. För att arbeta som personlig assistent behöver personen i fråga vara 18 år fyllda.

Personlig assistans

Med oss som assistansbolag kan du som omsorgstagare välja hur mycket eller hur lite du vill vara delaktig kring hur din assistans utformas.  Du kan välja vilka assistenter som skall jobba hos dig eller låta oss sköta allt. Tillsammans med verksamhetschef på 7H Personlig Assistans utformas assistansen med utgångspunkt från beslutet från Försäkringskassan och/eller kommun.

Med oss som assistanssamordnare får du råd och stöd i assistansfrågor, rekrytering, bemanning och planering. Assistenter har tillgång till beredskap dygnet runt. Vi sköter ansökningsprocesser, överklaganden, dokumentation såsom genomförandeplan och journalföring, administration, ekonomi och lönearbete.

Aktivitetshuset Kamgarn

Stöd i vardagen

Vi som assistansbolag finns som stöd och hjälp i vardagen på många sätt; allt ifrån ansökningar till hygien, förflyttning och kommunikation. Vi vill även skapa minnen tillsammans genom aktiviteter och personliga möten! Kom gärna med idéer vad vi kan hitta på gemensamt för att göra dagarna minnesvärda.

Hör av dig till oss via telefon för mer information eller ett personligt möte!

Aktivitetshuset Kamgarn

Intresseanmälan för personlig assistans

Är du mer nyfiken på vad vi har att erbjuda vad det gäller personlig assistans, hör av dig till oss.

7H Personlig Assistans, Maria Hell

Mobil: 0707-75 04 65
Mail: maria.hell@7hassistans.se