Ekonomisk förening

Med en ekonomisk förening som moderbolag ägs 7H Personlig Assistans av medlemmarna i föreningen.
Som medlem kan du som omsorgstagare, anställd inom koncernen, anhörig eller god man vara delaktig i beslut
och kunna påverka dessa med din rösträtt vid den årliga årsstämman.

Föreningens grundidé är att eventuellt överskott ska användas tillbaka in i verksamheten, för att skapa mervärde för omsorgstagare, deltagare och medarbetare inom koncernen. Inga privata aktieägare — ingen privat vinstutdelning.

7H Personlig assistans

Vår historia

Sedan år 1996 har bolaget bedrivit personlig assistans och ingår i en koncern som ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice ekonomisk förening. Bolaget startades av en grupp föräldrar till barn med behov av personlig assistans enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grundidén med en ekonomisk förening som ägare var att eventuellt överskott skulle användas inom verksamheten och inte till privata aktieutdelningar. Vi sätter transparens, empati och omsorg i centrum.

År 2007 startades dagliga verksamhet med ett hunddagis. I nuläget har vi åtta olika avdelningar med varierade sysselsättningar.

Aktivitetshuset Kamgarn

Målgrupp

För att vara berättigad till personlig assistans enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, måste man ingå i någon av de tre olika personkretsarna 1, 2 eller 3. Med 7H personlig assistans som assistanssamordnare skapar vi förutsättningar till självbestämmande, integritet, trygghet, kontinuitet och flexibilitet.

Vi möter dig med empati, nyfikenhet, glädje och professionalitet. Du väljer själv hur delaktig du vill vara och vilken gemenskap du vill ha. Du är välkommen att vara en del av ”just be you” hos oss. Kontakta vår VD Maria Hell för mer information.

Aktivitetshuset Kamgarn

Uppdragsområde

Vårt kontor och vår dagliga verksamhet hittar du i Borås, närmare bestämt på Moldegatan 9 i stadsdelen Göta. Vårt uppdragsområde inom personlig assistans ligger till största del inom Västra Götaland.  De flesta kunder befinner sig inom en till två timmars bilresa ifrån Borås för att vi ska kunna upprätthålla en tät kontakt. Vi har stor flexibilitet i de områden vi verkar i.

Du är alltid välkommen till oss för ett besök eller telefonkontakt! Vi ser fram emot frågor kring personlig assistans och vår dagliga verksamhet!